کد خبر: 7496

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۷

ابطال تصویب نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت ۵۳۲۷۴هـ مورخ ۹۶/۰۲/۲۰

  با احترام باستناد به نامه شماره ۶۰/۲۷۶۲۰۱ مورخ ۹۷/۱۰۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ابلاغ ابطال تصویب نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت ۵۳۲۷۴هـ مورخ ۹۶/۰۲/۲۰ موضوع تعیین دریافت (۲%) درصد کمتر از سود بازرگانی تعیین شده توسط سازمان های مناطق آزاد در مورد کالاهای تجاری از مناطق آزاد تجاری-صنعتی به سرزمین اصلی، موضوع تصویب […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۶۰/۲۷۶۲۰۱ مورخ ۹۷/۱۰۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ابلاغ ابطال تصویب نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت ۵۳۲۷۴هـ مورخ ۹۶/۰۲/۲۰ موضوع تعیین دریافت (۲%) درصد کمتر از سود بازرگانی تعیین شده توسط سازمان های مناطق آزاد در مورد کالاهای تجاری از مناطق آزاد تجاری-صنعتی به سرزمین اصلی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت ۴۷۲۵۷هـ مورخ ۹۰/۰۹/۲۶ را می توانید از طریق آدرس “http://otaghasnafeiran.ir/wp-includes/file/276201.pdf” جهت بهره برداری دریافت نمایید.

 

فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه