کد خبر: 7545

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

رفع ممنوعیت واردات دانه آفتابگردان آجیلی

  با احترام باستناد به نامه شماره ۷/۰۹/۱۲۶۱۳ مورخ ۹۷/۱۲/۱۴ اتاق اصناف یران به اطلاع می رساند، نامه شماره ۲۹۵۷۹۹/۶۰ مورخ ۹۷/۱۱/۱۵ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت در خصوص رفع ممنوعیت واردات دانه آفتابگردان آجیلی در آدرس “http://otaghasnafeiran.ir/wp-includes/file/295799.pdf” بارگذاری گردیده است. (جهت دریافت نامه مذکور روی آدرس سایت کلیک کنید) […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۷/۰۹/۱۲۶۱۳ مورخ ۹۷/۱۲/۱۴ اتاق اصناف یران به اطلاع می رساند، نامه شماره ۲۹۵۷۹۹/۶۰ مورخ ۹۷/۱۱/۱۵ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت در خصوص رفع ممنوعیت واردات دانه آفتابگردان آجیلی در آدرس “http://otaghasnafeiran.ir/wp-includes/file/295799.pdf” بارگذاری گردیده است. (جهت دریافت نامه مذکور روی آدرس سایت کلیک کنید)

 

فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه