کد خبر: 7558

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

معرفی عامل دریافت و توزیع سهمیه شکر ویژه قنادان

  با احترام باستناد به نامه شماره ۱۱۷/۱۳/۶۸۸۹ مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پردیس درخصوص جدول سهمیه شکر (مرحله اول) ویژه قنادان به اطلاع می رساند، آقای رحمت اله حاج آقائی متصدی فروشگاه آقایی واقع در بومهن، بلوار امام خمینی (ره) بعنوان عامل دریافت و توزیع معرفی گردیده است.   •فایل پیوست […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۱۱۷/۱۳/۶۸۸۹ مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پردیس درخصوص جدول سهمیه شکر (مرحله اول) ویژه قنادان به اطلاع می رساند، آقای رحمت اله حاج آقائی متصدی فروشگاه آقایی واقع در بومهن، بلوار امام خمینی (ره) بعنوان عامل دریافت و توزیع معرفی گردیده است.

 

فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه