کد خبر: 7641

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

آیین نامه اجرایی جرایم زیست محیطی

  با احترام باستناد به نامه شماره ۶۰/۲۰۷۳۷ مورخ ۹۸/۱/۶  مدیرکل دفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست وانرژی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص آیین نامه اجرایی جرایم زیست محیطی، به اطلاع می رساند هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹۷/۹/۲۵ به پیشنهاد سازمان محیط زیست و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و باستناد تبصره […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۶۰/۲۰۷۳۷ مورخ ۹۸/۱/۶  مدیرکل دفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست وانرژی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص آیین نامه اجرایی جرایم زیست محیطی، به اطلاع می رساند هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹۷/۹/۲۵ به پیشنهاد سازمان محیط زیست و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و باستناد تبصره ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی “مصوب ۱۳۹۴” آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح فایل پیوست تصویب کرد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه