کد خبر: 7649

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

اطلاح آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

  با احترام باستناد به نامه شماره ۶۰/۳۳۹۷۱۱ مورخ ۹۸/۱/۵ مرکز اصناف و بازرگانان ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت، به اطلاع می رساند هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹۷/۱۲/۱۲ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و باستناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی تبصره (۲) […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۶۰/۳۳۹۷۱۱ مورخ ۹۸/۱/۵ مرکز اصناف و بازرگانان ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت، به اطلاع می رساند هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹۷/۱۲/۱۲ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و باستناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۹۰۶/ت۵۳۴۰۱ مورخ ۹۶/۴/۲۴ به شرح فایل پیوست اصلاح کرد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه