کد خبر: 7717

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

برگزاری جلسه تقدیر از مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی شهرستان پردیس

  جلسه تقدیر از مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی شهرستان توسط اتاق اصناف شهرستان پردیس برگزار گردید. در این جلسه مدیر اجرایی، مسئول آموزش و مسئول دبیرخانه اتاق اصناف شهرستان حضور داشتند. در ادامه این جلسه از مدیران اجرایی برتر با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد.   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

جلسه تقدیر از مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی شهرستان توسط اتاق اصناف شهرستان پردیس برگزار گردید.

در این جلسه مدیر اجرایی، مسئول آموزش و مسئول دبیرخانه اتاق اصناف شهرستان حضور داشتند. در ادامه این جلسه از مدیران اجرایی برتر با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد.

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه