کد خبر: 7738

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلوگیری از صدور اخطاریه برای شعب فروشگاه های زنجیره ای

  با احترام باستناد به نامه شماره ۹۸/۲۷۳۱۳ مورخ ۹۸/۱/۳۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص جلوگیری از صدور اخطاریه برای شعب فروشگاه های زنجیره ای، به اطلاع می رساند تا ابلاغ ضوابط خاص داخلی جدید اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای از صدور اخطاریه توسط اتحادیه های مربوطه جهت شعب فروشگاه های […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۹۸/۲۷۳۱۳ مورخ ۹۸/۱/۳۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص جلوگیری از صدور اخطاریه برای شعب فروشگاه های زنجیره ای، به اطلاع می رساند تا ابلاغ ضوابط خاص داخلی جدید اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای از صدور اخطاریه توسط اتحادیه های مربوطه جهت شعب فروشگاه های زنجیره ای خودداری و نسبت به رفع اثر اخطارهای صادره اقدام گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه