کد خبر: 7746

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

کد آیسیک رسته های صنفی جهت ثبت نام متقاضیان تسهیلات در سامانه بهین یاب

  با احترام باستناد به نامه شماره ۶۰/۳۴۰۵۳ مورخ ۹۸/۱/۳۱ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع الحاق کد آیسیک رسته های مندرج در نامه های فوق الذکر (فایل پیوست) به گروه کالایی اولویت دار برای ثبت نام متقاضیان تسهیلات بازسازی و نوسازی در سامانه […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۶۰/۳۴۰۵۳ مورخ ۹۸/۱/۳۱ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع الحاق کد آیسیک رسته های مندرج در نامه های فوق الذکر (فایل پیوست) به گروه کالایی اولویت دار برای ثبت نام متقاضیان تسهیلات بازسازی و نوسازی در سامانه بهین یاب اصناف تولیدی، به اطلاع می رساند کد آیسیک رسته های صنفی ذکر شده برای ثبت نام متقاضیان تسهیلات در سامانه بهین یاب، فعال شده است. (جهت اطلاع از اسامی رسته های صنفی به فایل پیوست مراجعه نمایید)

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه