کد خبر: 7800

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعطای تسهیلات بازسازی و نوسازی برای صنف تولیدکنندگان کفش دست دوز

  با احترام باستناد به نامه شماره ۹۸/۳۶۵۵۹ مورخ ۹۸/۲/۱۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص اعطای تسهیلات بازسازی و نوسازی برای صنف تولیدکنندگان کفش دست دوز به اطلاع می رساند متقاضیان واجد شرایط و فعال واحد صنفی می توانند جهت ثبت نام اعطای تسهیلات به اتحادیه مربوطه مراجعه نمایند.   •فایل پیوست […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۹۸/۳۶۵۵۹ مورخ ۹۸/۲/۱۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص اعطای تسهیلات بازسازی و نوسازی برای صنف تولیدکنندگان کفش دست دوز به اطلاع می رساند متقاضیان واجد شرایط و فعال واحد صنفی می توانند جهت ثبت نام اعطای تسهیلات به اتحادیه مربوطه مراجعه نمایند.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه