کد خبر: 7803

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

ضوابط و مقررات صادرات پودر آب پنیر

  با احترام باستناد به نامه شماره ۶۰/۳۸۱۳۴ مورخ ۹۸/۲/۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ضوابط و مقررات صادرات پودر آب پنیر، جهت اطلاع از ضوابط و مقرات مذکور به فایل پیوست مراجعه نمایید.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”  

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۶۰/۳۸۱۳۴ مورخ ۹۸/۲/۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ضوابط و مقررات صادرات پودر آب پنیر، جهت اطلاع از ضوابط و مقرات مذکور به فایل پیوست مراجعه نمایید.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

ارسال دیدگاه