کد خبر: 7822

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

ممنوعیت ورود هرگونه آبمیوه و نوشیدنی به کشور عراق

  با احترام باستناد به نامه شماره ۹۸/۲۴۰/۲۶۹۲ مورخ ۹۸/۲/۷ دفتر بازرگانی عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران، به اطلاع می رساند از تاریخ اول ژوئن ۲۰۱۹ ورود آبمیوه و نوشیدنی از همه کشورها به عراق ممنوع خواهد شد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۹۸/۲۴۰/۲۶۹۲ مورخ ۹۸/۲/۷ دفتر بازرگانی عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران، به اطلاع می رساند از تاریخ اول ژوئن ۲۰۱۹ ورود آبمیوه و نوشیدنی از همه کشورها به عراق ممنوع خواهد شد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه