کد خبر: 7892

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸

ممنوع بودن خرید و فروش ارز دیجیتال

  با احترام باستناد به نامه شماره ۷/۰۲/۲۵۲۰ مورخ ۹۸/۲/۲۶ اتاق اصناف ایران به اطلاع می رساند اخیراً برخی افراد سودجو و فرصت طلب با انتشار تبلیغات غیرقانونی گسترده در فضای مجازی برای جذب سرمایه های مردم در زمینه ارز دیجیتال تلگرام (گرام) اقدام می نمایند. برابر قانون خرید و فروش این نوع ارز جرم […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۷/۰۲/۲۵۲۰ مورخ ۹۸/۲/۲۶ اتاق اصناف ایران به اطلاع می رساند اخیراً برخی افراد سودجو و فرصت طلب با انتشار تبلیغات غیرقانونی گسترده در فضای مجازی برای جذب سرمایه های مردم در زمینه ارز دیجیتال تلگرام (گرام) اقدام می نمایند. برابر قانون خرید و فروش این نوع ارز جرم بوده و تسهیل دسترسی و تبادل مالی با این ارز نیز در حکم اخلال در نظام اقتصادی کشور می باشد و خرید و فروش ارز دیجیتال در واحدهای صنفی ممنوع می باشد.

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه