کد خبر: 7909

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

لیست کافی نت های دارای پروانه کسب شهرستان پردیس

  با حترام باستناد نامه شماره ف/۸۱۳۳/۹۸ مورخ ۹۸/۳/۱۱ اتحادیه فناوران رایانه و رسته های همگن شهرستان پردیس و با توجه به اینکه خرداد ماه فصل ارسال اظهارنامه های مالیاتی واحدهای صنفی می باشد و این امر توسط واحدهای کافی نت تحت پوشش اتحادیه فناوران رایانه شهرستان انجام می گردد. لیست اسامی کافی نت های […]

 

با حترام

باستناد نامه شماره ف/۸۱۳۳/۹۸ مورخ ۹۸/۳/۱۱ اتحادیه فناوران رایانه و رسته های همگن شهرستان پردیس و با توجه به اینکه خرداد ماه فصل ارسال اظهارنامه های مالیاتی واحدهای صنفی می باشد و این امر توسط واحدهای کافی نت تحت پوشش اتحادیه فناوران رایانه شهرستان انجام می گردد. لیست اسامی کافی نت های مجاز جهت انجام ثبت نام اظهارنامه های مالیاتی به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه