کد خبر: 8006

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸

پیوستن به پویش اجتناب از عرضه سیگار و محصولات دخانی

  با احترام باستناد نامه شماره ۰۸۲۶/۳۶۷۴ مورخ ۹۸/۴/۱ شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس با موضوع بهداشت محیط پیوستن به پویش اجتناب از عرضه سیگار و محولات دخانی به اطلاع می رساند با توجه به اهمیت مشارکت های مردمی در پیشگیری از عرضه و مصرف محصولات دخانی پویشی با عنوان “نم نم” به مرحله […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۰۸۲۶/۳۶۷۴ مورخ ۹۸/۴/۱ شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس با موضوع بهداشت محیط پیوستن به پویش اجتناب از عرضه سیگار و محولات دخانی به اطلاع می رساند با توجه به اهمیت مشارکت های مردمی در پیشگیری از عرضه و مصرف محصولات دخانی پویشی با عنوان “نم نم” به مرحله اجرا در آمده است. این پویش با هدف فرهنگ سازی برای کاهش عرضه محصولات دخانی و جلب حمایت های مردمی از واحدهای صنفی که داوطلبانه از فروش محصولات دخانی خودداری نموده اند شکل گرفته است.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف سهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه