کد خبر: 8022

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸

اطلاع رسانی عرضه سهام

  با احترام باستناد به نامه شماره ۵۵۷۸ مورخ ۹۸/۳/۲۱ دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاههای سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع اطلاع رسانی عرضه سهام به اطلاع می رساند این سازمان در نظر دارد باستناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و مصوبه هیئت واگذاری، سهام متعلق به […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۵۵۷۸ مورخ ۹۸/۳/۲۱ دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاههای سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع اطلاع رسانی عرضه سهام به اطلاع می رساند این سازمان در نظر دارد باستناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و مصوبه هیئت واگذاری، سهام متعلق به دولت در سه بنگاه (جهت اطلاع از اسامی بنگاه ها به فایل پیوست مراجعه فرمایید) را عرضه و واگذار نماید.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه