کد خبر: 8026

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸

رعایت مفاد ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

  با احترام باستناد به نامه شماره ۷/۰۹/۳۹۶۹ مورخ ۹۸/۴/۳ اتاق اصناف ایران درخصوص رعایت مفاد ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به اطلاع می رساند مسئولیت جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمک های دولتی داخلی و خارجی اعم از منقول و غیر منقول و وجوه نقدی با رعایت […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۷/۰۹/۳۹۶۹ مورخ ۹۸/۴/۳ اتاق اصناف ایران درخصوص رعایت مفاد ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به اطلاع می رساند مسئولیت جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمک های دولتی داخلی و خارجی اعم از منقول و غیر منقول و وجوه نقدی با رعایت اهداف اهداکننده بر عهده سازمان مدیریت بحران است و هرگونه دخل و تصرف،استفاده،توزیع و تصاحب کمک های یاد شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

ارسال دیدگاه