کد خبر: 8074

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸

بخشودگی جرایم بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان و کارگاه های مشمول

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۸/۵۱/۱۰۸۰۴ مورخ ۹۸/۳/۲۲ اداره کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری تهران به اطلاع می رساند، بسته حمایتی سازمان تأمین اجتماعی در راستای رونق تولید و همچنین تصویب نامه هیأت محترم وزیران مورخ ۹۸/۲/۲۴ درخصوص بخشودگی جرائم بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان و کارگاه های مشمول، پس از […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۸/۵۱/۱۰۸۰۴ مورخ ۹۸/۳/۲۲ اداره کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری تهران به اطلاع می رساند، بسته حمایتی سازمان تأمین اجتماعی در راستای رونق تولید و همچنین تصویب نامه هیأت محترم وزیران مورخ ۹۸/۲/۲۴ درخصوص بخشودگی جرائم بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان و کارگاه های مشمول، پس از تأیید کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به شرح فایل پیوست ابلاغ گردیده است.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه