کد خبر: 8077

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ضوابط زیست محیطی محل های دفن و دفع پسماندهای ویژه

  با احترام باستناد نامه شماره ۶۰/۷۰۴۶۲ مورخ ۹۸/۳/۴ دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع ضوابط زیست محیطی محل های دفن و دفع پسماندهای ویژه به اطلاع می رساند، این ضوابط به استناد ماده ۱۲ قانون و ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی مدیریت پسماندها و به منظور کاهش اثرات مخرب زیست […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۶۰/۷۰۴۶۲ مورخ ۹۸/۳/۴ دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع ضوابط زیست محیطی محل های دفن و دفع پسماندهای ویژه به اطلاع می رساند، این ضوابط به استناد ماده ۱۲ قانون و ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی مدیریت پسماندها و به منظور کاهش اثرات مخرب زیست محیطی فعالیت ها، مکانها و تاسیسات مرتبط با پردازش، و دفع پسماندهای عادی ازجمله کلیه اماکن دفن و بازیافت تهیه گردیده است و لازم الاجرا می باشد. (جهت اطلاع از ضوابط مذکور به فایل پیوست مراجعه فرمایید.)

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه