کد خبر: 8090

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸

آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸

  با احترام باستناد به نامه شماره ۵۰۸۳۰ مورخ ۹۸/۲/۱۸ معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به اطلاع می رساند، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹۸/۳/۵ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۵۰۸۳۰ مورخ ۹۸/۲/۱۸ معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به اطلاع می رساند، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹۸/۳/۵ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و باستناد بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح فایل پیوست تصویب کرد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه