کد خبر: 8110

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸

فهرست کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت در سال ۱۳۹۸

  با احترام باستناد نامه شماره ۶۰/۹۹۲۹۳ مورخ ۹۸/۴/۹ مرکز اصناف و بازرگانان و هیأت عالی نظارت درخصوص فهرست کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت در سال ۱۳۹۸، به اطلاع می رساند در راستای اجرای ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، فهرست مذکور در کارگروه مربوطه […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۶۰/۹۹۲۹۳ مورخ ۹۸/۴/۹ مرکز اصناف و بازرگانان و هیأت عالی نظارت درخصوص فهرست کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت در سال ۱۳۹۸، به اطلاع می رساند در راستای اجرای ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، فهرست مذکور در کارگروه مربوطه تعیین گردیده است. (جهت مشاهده فهرست مربوطه به فایل پیوست مراجعه فرمایید.)

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه