کد خبر: 8123

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۸

محرومیت شرکت فنی خدماتی رهساز گوهر مهتاب

  با احترام باستناد نامه شماره ۱۹۸۲۱۱ مورخ ۹۸/۴/۱۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به اطلاع می رساند گواهینامه صلاحیت شرکت فنی خدماتی رهساز گوهر مهتاب بعلت ارائه مدارک غیر واقعی باستناد ماده ۲۵ آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب شماره ۴۸۰۱۳/ت مورخ ۸۱/۱۲/۱۱ و بند (ز) ماده ۱۰ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۱۹۸۲۱۱ مورخ ۹۸/۴/۱۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به اطلاع می رساند گواهینامه صلاحیت شرکت فنی خدماتی رهساز گوهر مهتاب بعلت ارائه مدارک غیر واقعی باستناد ماده ۲۵ آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب شماره ۴۸۰۱۳/ت مورخ ۸۱/۱۲/۱۱ و بند (ز) ماده ۱۰ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پیمانکاران از تاریخ ۹۸/۴/۱۱ لغو و به مدت ۱۲ ماه از تشخیص صلاحیت محروم می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه