کد خبر: 8131

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸

محرومیت شرکت لیان دژ کهبد

  با احترام باستناد نامه شماره ۱۹۸۲۱۰ مورخ ۹۸/۴/۱۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به اطلاع می رساند گواهینامه صلاحیت شرکت لیان دژ کهبد بعلت ارائه مدارک غیر واقعی تحصیلی باستناد ماده ۲۵ آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب شماره ۴۸۰۱۳/ت مورخ ۸۱/۱۲/۱۱ و بند (و) ماده ۱۰ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پیمانکاران […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۱۹۸۲۱۰ مورخ ۹۸/۴/۱۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به اطلاع می رساند گواهینامه صلاحیت شرکت لیان دژ کهبد بعلت ارائه مدارک غیر واقعی تحصیلی باستناد ماده ۲۵ آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب شماره ۴۸۰۱۳/ت مورخ ۸۱/۱۲/۱۱ و بند (و) ماده ۱۰ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پیمانکاران از تاریخ ۹۸/۴/۱۱ لغو و به مدت ۱۲ ماه از تشخیص صلاحیت محروم می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه