کد خبر: 8160

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

بخشودگی جرایم ۱۰۰ درصدی مالیاتی

  با احترام به اطلاع می رساند همه مودیان مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی قطعی خود (اعم از اصل و جرایم غیرقابل بخشش) تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۸ (مورخ ۹۸/۷/۳۰) اقدام نمایند ۱۰۰ درصد جرایم مالیاتی آنان بخشوده خواهد شد.   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

به اطلاع می رساند همه مودیان مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی قطعی خود (اعم از اصل و جرایم غیرقابل بخشش) تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۸ (مورخ ۹۸/۷/۳۰) اقدام نمایند ۱۰۰ درصد جرایم مالیاتی آنان بخشوده خواهد شد.

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه