کد خبر: 8218

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

خدمات رایگان روانشناسی در شبکه بهداشت و درمان پردیس

  با احترام باستناد نامه شماره ۸۲۶/۵۷۰۵ مورخ ۹۸/۵/۲۲ شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس با موضوع تراکت خدمات رایگان روانشناسی در شبکه بهداشت و درمان پردیس، به اطلاع می رساند شبکه فوق مراکزی را که خدمات رایگان روانشناسی ارائه می دهند را معرفی نموده است. (جهت اطلاع از مشخصات مراکز ارائه دهنده خدمات به […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۸۲۶/۵۷۰۵ مورخ ۹۸/۵/۲۲ شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس با موضوع تراکت خدمات رایگان روانشناسی در شبکه بهداشت و درمان پردیس، به اطلاع می رساند شبکه فوق مراکزی را که خدمات رایگان روانشناسی ارائه می دهند را معرفی نموده است. (جهت اطلاع از مشخصات مراکز ارائه دهنده خدمات به فایل پیوست مراجه فرمایید.)

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه