کد خبر: 8229

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

الزامات قانونی و ایمنی انبار نگهداری پسماندهای ویژه

  با احترام باستناد به نامه شماره ۹۸/۸۶۰۴۵ مورخ ۹۸/۵/۱۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص الزامات قانونی و ایمنی انبار نگهداری پسماندهای ویژه، الزامات مذکور به همرا توصیه های انبارش و نگهداری پسماندها بر طبق دستورالعمل های بین المللی به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۹۸/۸۶۰۴۵ مورخ ۹۸/۵/۱۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص الزامات قانونی و ایمنی انبار نگهداری پسماندهای ویژه، الزامات مذکور به همرا توصیه های انبارش و نگهداری پسماندها بر طبق دستورالعمل های بین المللی به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه