کد خبر: 8238

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

صرفه جویی در حامل انرژی

  با احترام باستناد به نامه شماره ۹۸/۸۳۶۰۲ مورخ ۹۸/۵/۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با موضوع صرفه جویی در حامل انرژی، پاسخ های دریافتی از (۱۱) شرکت تحت پوشش در این رابطه جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست شماره یک •فایل پیوست شماره دو •فایل […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۹۸/۸۳۶۰۲ مورخ ۹۸/۵/۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با موضوع صرفه جویی در حامل انرژی، پاسخ های دریافتی از (۱۱) شرکت تحت پوشش در این رابطه جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست شماره یک

•فایل پیوست شماره دو

•فایل پیوست شماره سه

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه