کد خبر: 8245

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

فهرست تعرفه های مواد اولیه بخش تولید و مواد و قطعات واسطه ای بخش تولید

  با احترام باستناد به نامه شماره ۹۸/۶۶۶۲۲ مورخ ۹۸/۴/۱۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با موضوع فهرست تعرفه های مواد اولیه بخش تولید و مواد و قطعات واسطه ای بخش تولید، بسته تشویقی واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات، منضم به تعرفه های مشمول […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۹۸/۶۶۶۲۲ مورخ ۹۸/۴/۱۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با موضوع فهرست تعرفه های مواد اولیه بخش تولید و مواد و قطعات واسطه ای بخش تولید، بسته تشویقی واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات، منضم به تعرفه های مشمول این بخشنامه جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست شماره یک

•فایل پیوست شماره دو

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه