کد خبر: 8255

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۸/۹۲۱۱۴ مورخ ۹۸/۵/۲۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به اطلاع می رساند هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹۶/۴/۱۸ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۸/۹۲۱۱۴ مورخ ۹۸/۵/۲۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به اطلاع می رساند هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹۶/۴/۱۸ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و باستناد تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴) آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح فایل پیوست تصویب کرده است.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

ارسال دیدگاه