کد خبر: 8304

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

نحوه تعیین قیمت نان آزادپز

  با احترام باستناد نامه محرمانه ۷/۱۳۲/۷۲۶۲ مورخ ۹۸/۶/۱۱ اتاق اصناف ایران با موضوع نحوه تعیین قیمت نان آزادپز، به اطلاع می رساند در شرایط فعلی که نرخ تضمینی گندم با هزینه های تبعی به ۱۸،۵۰۰ ریال در هر کیلوگرم افزایش یافته و نرخ فروش گندم مورد مصرف در آرد واحدهای آزادپز ۹،۰۰۰ ریال می […]

 

با احترام

باستناد نامه محرمانه ۷/۱۳۲/۷۲۶۲ مورخ ۹۸/۶/۱۱ اتاق اصناف ایران با موضوع نحوه تعیین قیمت نان آزادپز، به اطلاع می رساند در شرایط فعلی که نرخ تضمینی گندم با هزینه های تبعی به ۱۸،۵۰۰ ریال در هر کیلوگرم افزایش یافته و نرخ فروش گندم مورد مصرف در آرد واحدهای آزادپز ۹،۰۰۰ ریال می باشد، در واقع این نانوایی ها نیز یارانه ای تلقی و مشمول ضوابط نرخ گذاری کالا می باشند و براساس قانون نظام صنفی، تعزیرات و قانون رعایت حقوق مصرف کنندگان واحدهای صنفی مکلف به اطلاع رسانی قیمت کالا در محل نانوایی می باشند.

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه