کد خبر: 8312

تاریخ انتشار: 8 سپتامبر 2019

مصوبات چهل و ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار

  با احترام باستناد نامه شماره ۷/۱۳۲/۷۰۳۶ مورخ ۹۸/۶/۵ اتاق اصناف ایران با موضوع مصوبات چهل و ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، تصمیمات جلسه مورد اشاره که در تاریخ ۹۸/۴/۳۱ برگزار گردیده به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۱۳۲/۷۰۳۶ مورخ ۹۸/۶/۵ اتاق اصناف ایران با موضوع مصوبات چهل و ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، تصمیمات جلسه مورد اشاره که در تاریخ ۹۸/۴/۳۱ برگزار گردیده به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/asnafpar/public_html/wp-content/themes/mweb-irpress2/comments.php on line 81