کد خبر: 8341

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

ابلاغ مصوبه مربوط به بخشودگی جرائم بدهی تأمین اجتماعی

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۸/۵۱/۲۴۱۳ مورخ ۹۸/۶/۱ مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان داری تهران درخصوص ابلاغ مصوبه مربوط به بخشودگی جرائم بدهی تأمین اجتماعی به اطلاع می رساند کلیه واحدهای تولیدی متقضی می توانند تا تاریخ ۹۸/۹/۱۳ با مراجعه به شعب سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور درخواست خود […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۸/۵۱/۲۴۱۳ مورخ ۹۸/۶/۱ مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان داری تهران درخصوص ابلاغ مصوبه مربوط به بخشودگی جرائم بدهی تأمین اجتماعی به اطلاع می رساند کلیه واحدهای تولیدی متقضی می توانند تا تاریخ ۹۸/۹/۱۳ با مراجعه به شعب سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور درخواست خود را برای بهره مندی از تصویب نامه شماره ۲۰۱۹۱/ت/۵۶۵۴۰ مورخ ۹۸/۲/۲۴ هیأت وزیران ثبت نمایند. ادارات کل تأمین اجتماعی شهرستان ها، فهرست متقاضیان را به کارگروه های استانی منعکس و کارگروه های استانی نیز تا یک ماه پس از دریافت اقدام به بررسی و اظهارنظر نهایی به سازمان خواهند نمود.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه