کد خبر: 8401

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۸

تعیین عوارض صادرات گوشت مرغ

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۸/۱۱۰۸۳۸ مورخ ۹۸/۰۷/۰۲ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص تصمیمات جلسات کارگروه مدیریت صادرات و تنظیم بازار مبنی بر تعیین عوارض صادراتی برای گوشت مرغ، به اطلاع می رساند نظر به تصمیمات متخذه در جلسات کارگروه مدیریت صادرات و تنظیم بازار موضوع بند (۱) دستورالعمل تنظیم بازار […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۸/۱۱۰۸۳۸ مورخ ۹۸/۰۷/۰۲ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص تصمیمات جلسات کارگروه مدیریت صادرات و تنظیم بازار مبنی بر تعیین عوارض صادراتی برای گوشت مرغ، به اطلاع می رساند نظر به تصمیمات متخذه در جلسات کارگروه مدیریت صادرات و تنظیم بازار موضوع بند (۱) دستورالعمل تنظیم بازار و مدیریت عرضه گوشت مرغ در بازار داخلی عوارض صادرات گوشت مرغ به شرح فایل پیوست مقرر گردید.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه