کد خبر: 8446

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸

نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در ولایت بلخ (مزار شریف)

  •فایل پیوست •سایت نمایشگاه   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”  

 

•فایل پیوست

•سایت نمایشگاه

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

ارسال دیدگاه