کد خبر: 8454

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸

آیین نامه اجرایی تبصره ۱۰ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۸/۵/۲۵۹۷۱ مورخ ۹۸/۰۶/۲۴ استانداری تهران درخصوص آیین نامه اجرایی تبصره ۱۰ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک به اطلاع می رساند هیئت وزیران در جلسه ۹۸/۰۶/۰۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و باستناد تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۸/۵/۲۵۹۷۱ مورخ ۹۸/۰۶/۲۴ استانداری تهران درخصوص آیین نامه اجرایی تبصره ۱۰ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک به اطلاع می رساند هیئت وزیران در جلسه ۹۸/۰۶/۰۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و باستناد تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح فایل پیوست تصویب کرده است.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه