کد خبر: 8504

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸

چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته

  •فایل پیوست •سایت نمایشگاه   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

•فایل پیوست

•سایت نمایشگاه

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه