کد خبر: 8504

تاریخ انتشار: 15 اکتبر 2019

چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته

  •فایل پیوست •سایت نمایشگاه   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

•فایل پیوست

•سایت نمایشگاه

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/asnafpar/public_html/wp-content/themes/mweb-irpress2/comments.php on line 81