کد خبر: 8518

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸

پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت آذربایجان

  •فایل پیوست •سایت نمایشگاه   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

•فایل پیوست

•سایت نمایشگاه

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه