کد خبر: 8534

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸

آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۸/۱۰۵۹۹۰ مورخ ۹۸/۰۶/۱۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با موضوع آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور به اطلاع می رساند با توجه به تصویب آیبن نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور “مبنی بر […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۸/۱۰۵۹۹۰ مورخ ۹۸/۰۶/۱۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با موضوع آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور به اطلاع می رساند با توجه به تصویب آیبن نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور “مبنی بر دریافت عوارض حاصل از فروش کالاهایی که مصرف آن ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می گردد” آیین نامه اجرایی فوق الذکر به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

•قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه