کد خبر: 8613

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۸

اجرای ماده ۱۴ قانون حفاظت از خاک

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۸/۱۳۲۴۲۶ مورخ ۹۸/۰۸/۰۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مبنی بر اجرای “قانون حفاظت از خاک” و بخصوص ماده (۱۴) قانون مذبور به اطلاع می رساند ماده (۱۴) این قانون به ضرورت تسریع و اطلاع رسانی هرگونه آلودگی خاک به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست و همچنین مجازات […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۸/۱۳۲۴۲۶ مورخ ۹۸/۰۸/۰۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مبنی بر اجرای “قانون حفاظت از خاک” و بخصوص ماده (۱۴) قانون مذبور به اطلاع می رساند ماده (۱۴) این قانون به ضرورت تسریع و اطلاع رسانی هرگونه آلودگی خاک به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست و همچنین مجازات ناشی از عدم رعایت قانون اشاره دارد.

 

•فایل پیوست

•قانون حفاظت از خاک

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه