کد خبر: 8641

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸

آیین نامه اجرایی ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری

با احترام باستناد نامه شماره ۹۸/۱۴۴۲۱۰ مورخ ۹۸/۰۸/۲۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص آیین نامه اجرایی ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری به اطلاع می رساند در راستای اجرای تصویب نامه مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ هیأت وزیران در جلسه کمیسیون نظارت استان تهران مقررگردید کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان سازمان (آقای جعفرنیا)، اتاق اصناف […]

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۸/۱۴۴۲۱۰ مورخ ۹۸/۰۸/۲۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص آیین نامه اجرایی ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری به اطلاع می رساند در راستای اجرای تصویب نامه مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ هیأت وزیران در جلسه کمیسیون نظارت استان تهران مقررگردید کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان سازمان (آقای جعفرنیا)، اتاق اصناف (آقای ابراهیمی نیا) و شرکت ساماندهی شهرداری تهران (آقای رمضانعلی) بطور هفتگی برگزار و با هماهنگی و همکاری ویژه در اجرای هرچه بهتر تصویب نامه موصوف اقدام نمایند.

•فایل پیوست

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه