کد خبر: 8696

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۸

دومین همایش و نمایشگاه ملی اقتصاد دیجیتال رونق تولید

•فایل پیوست •سایت نمایشگاه “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

•فایل پیوست

•سایت نمایشگاه

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه