کد خبر: 8726

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۸

نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش (کارت خوان های متصل به امور بانکی)

با احترام باستناد نامه شماره ۷/۵۶/۱۲۴۳۸ مورخ ۹۸/۱۰/۱۷ اتاق اصناف ایران درخصوص فراخوان صاحبان حرف و مشاغل مشمول نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش (کارت خوان های متصل به امور بانکی) که در اجرای ماده ۳ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم اصلاحی شماره ۱۷۰۰۷۰ مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ مصوب هیأت وزیران گروه […]

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۵۶/۱۲۴۳۸ مورخ ۹۸/۱۰/۱۷ اتاق اصناف ایران درخصوص فراخوان صاحبان حرف و مشاغل مشمول نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش (کارت خوان های متصل به امور بانکی) که در اجرای ماده ۳ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم اصلاحی شماره ۱۷۰۰۷۰ مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ مصوب هیأت وزیران گروه هایی که از اول سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه یاد شده می باشد، به اطلاع می رساند با توجه به زمان باقیمانده (۹۸/۱۰/۳۰) گروه های مشمول جهت ثبت سریال استاندارد پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی “www.tax.gov.ir” مراجعه نمایند.

•فایل پیوست

•راهنمای ثبت نام

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه