کد خبر: 9058

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۸

دستورالعمل های مرتبط با بیماری کرونا ویروس

  با احترام باستناد نامه شماره ۰۸۲۶/۱۴۹۳۳ مورخ ۹۸/۱۲/۱۲ شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس، دستورالعمل های مرتبط با بیماری کرونا ویروس جهت اطلاع و بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   • راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کرونا ویروس در مراکز جمعی   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۰۸۲۶/۱۴۹۳۳ مورخ ۹۸/۱۲/۱۲ شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس، دستورالعمل های مرتبط با بیماری کرونا ویروس جهت اطلاع و بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

• راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کرونا ویروس در مراکز جمعی

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه