کد خبر: 9177

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹

تصمیمات ششمین جلسه کارگروه مقابله با ویروس کرونا

  با احترام باستناد نامه شماره ۳/۱۷۱/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۱/۱۶ فرمانداری شهرستان پردیس تصمیمات ششمین جلسه کارگروه مقابله با ویروس کرونا وزارت صمت مورخ ۹۸/۱۲/۲۱ به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۳/۱۷۱/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۱/۱۶ فرمانداری شهرستان پردیس تصمیمات ششمین جلسه کارگروه مقابله با ویروس کرونا وزارت صمت مورخ ۹۸/۱۲/۲۱ به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه