کد خبر: 9188

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹

برآورد قیمت دستکش یکبار مصرف نایلونی

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۵۱۴۲۵ مورخ ۹۹/۰۱/۱۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برآورد قیمت دستکش یکبار مصرف نایلونی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۵۱۴۲۵ مورخ ۹۹/۰۱/۱۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برآورد قیمت دستکش یکبار مصرف نایلونی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه