کد خبر: 9200

تاریخ انتشار: 19 آوریل 2020

افزایش مدت زمان تقسیط مالیات بنگاه های تولیدی غیر دولتی

با احترام باستناد نامه شماره ۷/۵۶/۱۷۷۸ مورخ ۹۹/۰۱/۲۷ اتاق اصناف ایران درخصوص افزایش مدت زمان تقسیط مالیات بنگاه های تولیدی غیر دولتی با تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۸/۰۲/۰۷ و ۹۸/۲/۲۸ جهت بهره برداری بشرح فایل پیوست اعلام می […]

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۵۶/۱۷۷۸ مورخ ۹۹/۰۱/۲۷ اتاق اصناف ایران درخصوص افزایش مدت زمان تقسیط مالیات بنگاه های تولیدی غیر دولتی با تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۸/۰۲/۰۷ و ۹۸/۲/۲۸ جهت بهره برداری بشرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/asnafpar/public_html/wp-content/themes/mweb-irpress2/comments.php on line 81