کد خبر: 9204

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

ارایه هرگونه خدمات تسهیل گرانه و حمایتی به واحدهای صنفی بدون دریافت هرگونه وجهی

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۵۱۷۸۶ مورخ ۹۹/۰۱/۲۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص ارایه هرگونه خدمات تسهیل گرانه و حمایتی به واحدهای صنفی تحت پوشش بدون دریافت هرگونه وجهی توسط تشکل های صنفی به اطلاع می رساند اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی موظف به ارایه هرگونه خدمات تسهیل گرانه و […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۵۱۷۸۶ مورخ ۹۹/۰۱/۲۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص ارایه هرگونه خدمات تسهیل گرانه و حمایتی به واحدهای صنفی تحت پوشش بدون دریافت هرگونه وجهی توسط تشکل های صنفی به اطلاع می رساند اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی موظف به ارایه هرگونه خدمات تسهیل گرانه و حمایتی به واحدهای صنفی تحت پوشش خود، بدون دریافت هرگونه وجهی تحت هرعنوان هستند. مصادیق خدمات تسهیل گرانه و حمایتی به واحدهای صنفی مواردی چون بازرسی و تأیید میزان تولید واقعی واحدهای صنفی، تأیید تقاضاهای خرید مواد اولیه از بورس کالا و یا ثبت سفارش واردات کالا و موضوعاتی از این قبیل می باشد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

ارسال دیدگاه