کد خبر: 9208

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

دستورالعمل اجرایی طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا در رابطه با نحوه فعالیت و تعطیلی برخی مشاغل

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۵۱۱۴۲ مورخ ۹۹/۰۱/۱۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص دستورالعمل اجرایی طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا در رابطه با نحوه فعالیت و تعطیلی برخی مشاغل، لیست مشاغلی که نباید تعطیل شوند و مشاغل و اماکنی که باید تعطیل شوند به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۵۱۱۴۲ مورخ ۹۹/۰۱/۱۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص دستورالعمل اجرایی طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا در رابطه با نحوه فعالیت و تعطیلی برخی مشاغل، لیست مشاغلی که نباید تعطیل شوند و مشاغل و اماکنی که باید تعطیل شوند به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه