کد خبر: 9211

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

راهنمای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در محیط کار

  با احترام باستناد نامه شماره ۳۰۰/۴۳۲۴ مورخ ۹۸/۱۲/۰۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در محیط کار و بمنظور حفظ و تأمین و ارتقاء سطح سلامت شاغلین راهنمای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در محیط کار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۳۰۰/۴۳۲۴ مورخ ۹۸/۱۲/۰۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در محیط کار و بمنظور حفظ و تأمین و ارتقاء سطح سلامت شاغلین راهنمای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در محیط کار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه