کد خبر: 9219

تاریخ انتشار: 20 آوریل 2020

الویت های برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی در اردیبهشت ماه سال جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا

  با احترام باستناد نامه شماره ۷/۵۶/۱۷۷۹ مورخ ۹۹/۰۱/۲۷ اتاق اصناف ایران دستور العمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۱ مورخ ۹۹/۰۱/۱۰ سازمان امور مالیاتی با موضوع الویت های برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی در اردیبهشت ماه سال جاری با توجه شیوع بیماری کرونا جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۵۶/۱۷۷۹ مورخ ۹۹/۰۱/۲۷ اتاق اصناف ایران دستور العمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۱ مورخ ۹۹/۰۱/۱۰ سازمان امور مالیاتی با موضوع الویت های برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی در اردیبهشت ماه سال جاری با توجه شیوع بیماری کرونا جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/asnafpar/public_html/wp-content/themes/mweb-irpress2/comments.php on line 81