کد خبر: 9226

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹

ممنوعیت بازرسی و حسابرسی بیش از یکسال شرکت های خصوصی توسط سازمان تأمین اجتماعی

  با احترام باستناد نامه شماره ۳/۸۳۸۲۶/ص/۹۸ مورخ ۹۸/۱۲/۲۵ فرمانداری شهرستان پردیس، ابلاغیه معاون قضایی کل کشور درخصوص ممنوعیت بازرسی و حسابرسی بیش از یکسال شرکت های خصوصی توسط سازمان تأمین اجتماعی و پیشگیری از ایجاد بدهی و تبعات ناشی برای فعالین اقتصادی و لزوم حمایت موثر از واحدهای تولیدی، در اجرای تصویب نامه ستاد […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۳/۸۳۸۲۶/ص/۹۸ مورخ ۹۸/۱۲/۲۵ فرمانداری شهرستان پردیس، ابلاغیه معاون قضایی کل کشور درخصوص ممنوعیت بازرسی و حسابرسی بیش از یکسال شرکت های خصوصی توسط سازمان تأمین اجتماعی و پیشگیری از ایجاد بدهی و تبعات ناشی برای فعالین اقتصادی و لزوم حمایت موثر از واحدهای تولیدی، در اجرای تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۹۶/۴/۳۱ و مصوبه پنجاه و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورخ ۹۸/۷/۷ جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه